SÍDLO  SPOLEČNOSTI

citace ze zákona    Každý. kdo chce podnikat jako OSVČ nebo založit právnickou osobu (s.r.o; a.s.;..) musí nahlásit na živnostenský úřad a obchodní rejstřík své sídlo podnikání nebo provozovnu a splňovat další ustanovení živnostenského zákona [ citace z Živnostenského zákona č. 292/2009 Sb. ]

Zřiďte si své místo podnikání nebo provozovnu u Nás a zároveň tím za minimální náklady získáte sekretářku, administrativní a ekonomický servis.

    Poskytneme  pro Vás adresu společnosti nutnou pro zápis v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

      Umístěte sídlo Vaší společnosti do prostor na naší adrese : Tyršovo náměstí 14, Byšice. Prostory jsou ve vlastnictví jednatelky společnosti  ANDROMEDA Finance s.r.o., proto nehrozí, že budete muset v průběhu podnikání měnit sídlo. Zajistíme Vám souhlas majitele s umístěním sídla na výše uvedené adrese a výpis z katastru nemovitostí pro zápis do obchodního rejstříku.

  • SCHRÁNKA + OZNAČENÍ FIRMY NA DOMĚ

        Na budově umistíme poštovní schránku s Vaším firemním označením a ceduli s názvem    firmy a přiděleným IČ v souladu se živnostenským zákonem.

  • POŠTA

           * Na základě plné moci - sekretářka přebírá a vyřizuje Vaší poštu
           * Nascenovanou poštu Vám přepošleme e-mailem
           * Při Vaši návštěvě Vám předáme originály poštovní korespondence nebo Vám je 1x
              měsíčně zašleme poštou

  • TELEFON

             *  Přidělíme Vám telefonní číslo, na kterém bude sekretářka přijímat a vyřizovat
                telefonní hovory týkající se pouze Vaší společnosti. Vzkazy a termíny schůzek Vám
                předává dohodnutým způsobem (e-mail, telefon).

             * Budeme Vám sjednávat schůzky a jednat telefonicky s Vašimi zákazníky, úřady
                (zadáte si čas, kdy Vám máme schůzky sjednat a v jakém časovém rozpětí)

            

  • EMAIL - BOX

          Zřídíme Vám e-mailovou adresu, na kterou je možné přijímat e-maily a z které bude prováděna písemná komunikace s Vašimi obchodními partnery nebo zákazníky