ADMINISTRATÍVNÍ    SERVIS

  • ADMINISTRATÍVNÍ   SERVIS  - standart

              * objednávání schůzek
              *  zápisy z jednání konaných v našich prostorách
              *  pochůzková služba
              *  psaní obchodních dopisů
              *  opisování, přepisování textů

  • ADMINISTRATÍVNÍ   SERVIS  - plus

              * sestavování jednoduchých tabulek
              *  upomínkový servis (sledování plateb faktur, psaní upomínek v určitém intervalu)
                  pouze pro zákazníky, se kterými je sepsána "Smlouva o vedení účetnictví".
              *  vystavování příkazů k úhradě (pro klienty se smlouvou ne vedení účetnictví)

  • ADMINISTRATÍVNÍ   SERVIS  - zakázky

              * vypracování kalkulací a rozpočtů zakázek (vhodné pro řemeslné podnikání)
              * vystavování odběratelských faktur
              *  kompletace dokumentace zakázek a obchodních případů a jejich archivace

  • ADMINISTRATÍVNÍ   SERVIS  - smlouvy

              * sepisování smluv v pracovně právních vztazích
              * sepisování smluv o dílo, o poskytování služeb, kontrola smluv
              *  zastupování - ve Vaši nepřítomnosti Vás zastoupíme před třetími osobami
                   na úřadech