CHARITATIVNÍ PROJEKT

   Pomáháme v ekologicko charitativním projektu "Sbírej toner.cz" .Účastí v tomto projektu šetříme životní prostředí a zároveň získanými finančními prostředky pomáháme organizacím starajícím se o osoby s mentálním postižením .

Více o projektu najdete na: http://sbirej-toner.cz/cs/