CENÍK SLUŽEB VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘE

ADMINISTRATIVNÍ  SERVIS     SÍDLO FIRMY
     
PRONÁJEM   ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
     
REKLAMNÍ SLUŽBY

 

 

 

CENÍK  ADMINISTRATÍVNÍ SERVIS  
Administrativní servis - STANDART           sazbou 180,- Kč / 1 hod

Administrativní servis - PLUS                        sazbou 180,- Kč / 1 hod

Administrativní servis - SMLOUVY  

* v pracovně právních vztazích

 
1. SMLOUVA - sestavení smlouvy dle zákona a dle požadavků klienta jednorázově 1.000,- Kč
každá další smlouva pro jednotlivého zaměstnance   300,- Kč

* v obchodních vztazích

 
1. SMLOUVA - sestavení smlouvy o dílo, o poskytování sliužeb jednorázově 2.500,- Kč
každá další smlouva pro jednotlivého zákazníka   700,- Kč

cena za smlouvy již obsahuje práci právníka


Administrativní servis - ZAKÁZKY  

Vypracování kalkulací a rozpočtů zakázek (stanoveno vždy individuálně dle druhu zakázky,..)

sazba  0,5% z ceny zakázky

Vystavování odběratelských faktur 40,- Kč/ 1 faktura


zpět


CENÍK SÍDLO FIRMY
Zřízení sídla podnikání  - schránka - označení firmy
* Správa místa podnikání jednorázově 3.000,- Kč
měsíčně 300,- Kč
Pošta (do 40 ks /měsíc) Tyto měsíčně 400,- Kč + poštovné
Tyto služby se platí na čtvrtletí dopředu

Zastupování na úřadech sazbou 300,- Kč /1 hod + kilometrovné
Docházková služba sazbou 180,- Kč /1 hod + kilometrovné
Telefon  [ včetně SMS ] sazbou 220,- Kč /1 hod + nákl. na tlf. poplatky
Mail Box  [ údržba, přeposiíání pošty e-mailem, komunikace e-mailem ] měsíčně 300,- Kč  + sazba  za scan, copy


zpět


CENÍK  PRONÁJEM
Pronájem jednací místnosti /zařízené/ 200,- Kč / 1 hod

Pronájem plochy na domě - pro reklamu 300,- Kč / 1 m2 / měsíčně

Kopírování ČB 3,- Kč / 1 strana

Scanování dokumentu do e-mailu 8,- Kč / 1 dokument

Účast sekretářky 180,- Kč / 1 hod

Kilometrovné 8,- Kč / 1 km


zpět


CENÍK  ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
Připravuje se


zpět