O NÁS

    Ekonomické služby poskytujeme od roku 1992 původně jako fyzická osoba, nyní transformována na s.r.o. Zaměstnáváme zkušené odborníky z oblasti účetnictví, daní, financí, mezd a obchodu, kteří jsou pravidelně proškolovány a souběžně získávají i praktické zkušenosti. Kvalitu a vysokou úroveň poskytovaných služeb dokládají nejen výsledky kontrol státních úřadů, ale i získané certifikáty v daném oboru. Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o všech provozních, hospodářských skutečnostech, pravidelné informováni klienta o jeho ekonomických skutečnostech, hlídání zákonných termínů plateb a podání všech daňových přiznání. To vše je dáno zodpovědným přístupem k nabízeným službám.

    Z výstupu účetnictví a daní vyhotovíme účetní závěrky, finanční analýzy na základě kterých jsme schopni předvídat další ekonomický vývoj klienta a pomoci tak při důležitých podnikatelských rozhodnutích.

     Účetnictví a mzdy zpracováváme v programu POHODA. Pomocí přídavného modulu POHODA LOOK lze zaúčtované doklady prohlížet, kontrolovat a tisknout sestavy na Vašem počítači. Tím lze zajistit on-line přehled o DPH, zaměstnancích, obratu, nezaplacených fakturách,..

    Přestože jsme pojištěni na škodu způsobenou pochybením našich zaměstnanců, nemuseli jsme nikdy klientům žádnou škodu hradit, neboť naší prací jsme žádnou nezpůsobili.

    Naše služby vždy poskytujeme na základě smluvního ujednání. Mezi naše klienty patří společnosti podnikající v oborech :

  • restaurace

  • služby

  • maloobchody

  • autodoprava

  • stavební firmy

  • projekční kanceláře, ...

    Od roku 2008 poskytujeme služby i společnostem, které se staly insolventními do takové míry, že je potřeba podat návrh na konkurzní řízení. Zajistíme pro ně rychlý a bezstarostný průběh zajištěním poradenství v této oblasti, vypracováním podkladů a návrhu pro konkurzní řízení, spolupráci se správcem konkurzní podstaty.

    Jsme členy "komory certifikovaných účetních" z čehož nám vedle odborných předpokladů, které musíme splňovat vyplývá i povinnost dodržovat "Etický kodex". Jeho nedodržení by mělo za následek vyřazení z komory s finančním postihem a vedlo by k ukončení činnosti v tomto oboru.

    Společnostem poskytujeme i manažerské služby v oblasti :

  • finančního řízení firem

  • controllingu

  • mzdového a finančního auditu