CENÍK

MZDY  A  PERSONALISTIKA     DANĚ
     
DAŇOVÁ EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ   ADMINISTRATÍVNÍ  ČINNOSTI
     
 DALŠÍCH  EKONOMICKYCH  SLUŽEB   OSTATNÍCH SLUŽEB

 

 

 

CENÍK  MZDY  A  PERSONALISTIKA  
Zpracování mzdy firma 1 - 5 zaměstnanců 200,- Kč / 1 osoba
  firma 6-15 zaměstanců 180,- Kč / 1 osoba
  firma 16-25 zaměstnanců 160,- Kč / 1 osoba

Měsíční hlášení na instituce (OSSZ,PSSZ,ZP,FÚ) 80,- Kč / 1 měsíc

Roční zúčtování záloh DPFO ze závislé činnosti 250,- Kč / 1 osoba

Vypočet srážek na základě rozhodnutí 200,- Kč / 1 osobu

Agenda spojená s odchodem a příchodem zaměstnanců (přihláška, odhláška zam. na úřadech, evidence) 150,- Kč / 1 osobu

Vystavení potvrzení zaměstnanci (úvěr, soc. dávky,..) 100,- Kč / 1 osobu

Zpracování vyúčtování záloh ze závislé činnosti, srážk. daň 500,- Kč / 1 přiznání

Zastupování na kontrole ZP, SP. FÚ do 25 zaměstnanců 1.600,- Kč / kontrola
nad 25 zaměstanců 2.600,- Kč / kontrola

Roční uzávěrka mezd (mzdové listy, kontroly,..) MO 2.000,- Kč
VO 3.700,- Kč

Zpracování evidenčních listů 100,- Kč / 1 ks

Další práce a konzultace v oblasti personalistiky, mezd ( nábor zam., řešení pers. problémů ve firmě, jednání se zam., poradenství dle Zákoníku práce,..) 350,- Kč / hodina

Zastupování na úřadech (registrace,..) 300,- Kč / hodina + kilometrovné

Vypracování pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPČ, DPP) - individuálně pro každou společnost 1.000,- Kč


zpět


CENÍK  DAŇOVÁ EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ

Ceník za zpracování účetnictví se skládá z pevně stanoveného měsíčního paušálu a z ceny za položku v účetním deníku. Na začátku spolupráce účtujeme pevnou jednorázovou platbu za zavedení firmy do účetního programu a dalších evidencí.

 
  Daňová evidence Účetnictví
Jednorázový poplatek za zavedení do úč. evidencí 800,- Kč 1.500,- Kč
Měsíční pevný paušál 700,- Kč 1.400,- Kč
Měsíční paušál za položky v deníku 16,- Kč 19,- Kč

Zpracování výkazu na statický úřad měsíční 100,- Kč / výkaz
čtvrtletní 400,- Kč / výkaz
roční 1.000,- Kč / výkaz
Správa datové schránky

měsíčně

100,- Kč


zpět


CENÍK  DANĚ
Ceník je platný od 1.2.2010. Ceny mohou být sjednány individuelně.
     
Zpracování přiznání Daně z příjmů fyz. osob 1.000 až 2.000,- Kč

Zpracování Přehledu PSSZ (OSSZ), vyúčtování plateb 250,- Kč

Zpracování Přehledu na ZP 250,- Kč

Zpracování přiznání k Dani z příjmu práv. osob 3.000,- Kč

Vypracování povinné Přílohy k účetní závěrce DPPO 800,- Kč

Zpracování přiznání k DPH 300,- Kč / 1 přiznání

Přiznání k DPH dodatečné 200,- Kč / 1 přiznání

Zpracování přiznání k silniční dani do 3 aut 250,- Kč / 1 auto
4 - 6 aut 170,- Kč / 1 auto
7 > aut 150,- Kč / 1 auto

Zpracování Přiznání k dani z nemovitosti (dle počtu nemovitosti a rozsahu) od 1.000,- Kč / 1 přiznání

Zpracování ostatních přiznání   cena dle rozsahu

Poradenství v oblasti optimalizace daňového základu (dlouhodobé daňové plánování) 600,- Kč  / za započ. hodinu


zpět


CENÍK  DALŠÍCH  EKONOMICKYCH  SLUŽEB
Vypracování vnitropodnikových směrnic 300,- Kč / 1 směrnice

Vypracování podkladů pro insolvenční  řízení (dle rozsahu a náročnosti) 3.000 až 12.000,- Kč

Zpracování podkladů pro úvěr, leasing 3% z částky úvěru

Cena za služby "krizový manager" /cena je určena dle velikosti firmy a náročnosti/ od 600,- do 900,- Kč / hod

Controlling  /cena je určena dle velikosti firmy a náročnosti/ od 350,- do 500,- Kč / hod

Poradenství v podnikání 400,- Kč / hod

Zpracování podkladů pro insolvenční řízení 350,- Kč / hod

Vypracování finančních analýz 500,- Kč / hod


zpět


CENÍK  ADMINISTRATÍVNÍ  ČINNOSTI
Kopírování ČB 3,- Kč / 1 strana

Vystavení příkazu k úhradě 10,- Kč / 1 příkaz

Vystavení odběratelské faktury 40,- Kč / 1 faktura

Archivace dokladů (dle rozsahu) od 600,- Kč / 1 rok

Poplatek za odesílání korespondence na úřady (SP, ZP, FÚ, OIP, ost. úřady) - poštovné 200,- Kč / 1 měsíc


zpět


CENÍK  OSTATNÍCH SLUŽEB
Poskytování služeb docházkou do Vaší společnosti - jízdní výdaje 8,-Kč / 1 km

Urgence platby za naše služby e-mail upomínka 5,- Kč
doporučená upomínka - ČP 30,- Kč + poštovné


zpět