ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

  • vypracujeme účetní závěrku k jakémukoliv datu, včetně výkazů zisků a ztrát, rozvahy, výsledovky za celou firmu nebo pouze za jednotlivé zakázky, střediska, atd. ..


  • vypracujeme rozbor hospodaření včetně nezávislé interpretace jednotlivých ukazatelů