VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE nebo ÚČETNICTVÍ

    Pro vaši představu uvádíme část prací, které pro Vás můžeme zajistit :  

 • kontrola zákonem předepsaných náležitostí dokladů, předaných k zaúčtování

 • setřídění dokladů dle data a dalších kritérií

 • vedení zákonem předepsaných evidencí [pokladní kniha, kniha závazků a pohledávek, ...]

 • zaúčtování dokladů ze "zákona o účetnictví a vyhlášek"

 • evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

 • evidence investičního majetku (cenné papíry,...)

 • archivace dokladů do šanonu (šanony zahrnuty v ceně za zpracování)

 • zpracování podkladů pro DPH a jiné daně

 • zpracování účetní závěrky

 • kontroly úhrad závazků a pohledávek

 • kontroly návazností obchodních případů a jejich zaúčtování

 • příprava podkladů pro auditora

 • dle dohody s klientem - případný svoz dokladů

 • správa datové schránky

    Dále Vás můžeme zastupovat při kontrolách nebo jednáních na Finančním úřadě, na úřadech Sociálního zabezpečení, Zdravotních pojišťovnách, na Úřadu práce, Inspektorátu práce, při jednání s auditorem, ...