PORADENSTVÍ V PODNIKÁNÍ

    V rámci našich podnikatelských aktivit jsme provozovali síť maloobchodů, restauraci, vzdělávací středisko, proto jsme nyní schopni nabízet klientům i poradenství v podnikání založené na praktickém využití v praxi.

     Klientům k jejich spokojenosti zvyšujeme obrat, optimalizujeme daňové i jiné finanční zatížení. Naši klienti patří na trhu k úspěšným společnostem podnikajícím např. již od roku 1994 a my můžeme hrdě prohlásit, že i my se podílíme na jejich úspěchu. Radíme společnostem  jak výhodně investovat své finanční prostředky.

    Postupně se snažíme reagovat na potřeby podnikatelského prostředí, proto své služby stále rozšiřujeme.

    Spolupracujeme s mnoha firmami, které mají využití v podnikatelském prostředí. Dle přání klienta provádíme revizi chodu firmy, úniku finančních prostředků přímo v provozovnách (hlavně u firem podnikajících v oblasti maloobchodu, restaurace, bary). Pokud u klienta objevíme nedostatek ať už v oblasti reklamy, propagace, v dodavatelsko-odběratelských vztazích, personální oblasti, provozní oblasti nebo nedostatek vinou špatného řídícího segmentu firmy, odkážeme jej na naše obchodní partnery, kteří se jim budou maximálně věnovat, nebo dle přání klienta můžeme sami navrhnout příslušná opatření