MZDY - PERSONALISTIKA

    Zahrnuje :

 • výpočet mezd zaměstnanců

 • výpočet povinných odvodů z mezd na sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finanční úřad

 • výpočet případných srážek ze mzdy (alimenty, exekuce,..)

 • vystavení povinných "Přehledů o vyměřovacích základech a odvodech" a zaslání na příslušné úřady

 • vyhotovení zákonem určené evidence

 • komunikace s úřady dle potřeby

 • zpracování příkazu k úhradě odvodů z mezd

 • zpracování příkazů k úhradě na zaslání výplaty zaměstnancům na jejich bankovní účty

 • založení osobní složky zaměstnance se zákonem danými doklady

 • přihláška, odhlášky zaměstnanců na jednotlivých úřadech

 • roční vyúčtování daně ze závislé činnosti

 • vyhotovení "Evidenčního listu důchodového zabezpečení"

 • vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou

 • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

 • vyhotovujeme podklady pro kontrolu ze strany zdravotních pojišťoven, Správy soc. zabezpečení, Inspektorátu práce, Úřadu práce,...

 • konzultace s klientem ohledně zjištěných nedostatků (např. v docházce, odměňování - zde navrhujeme i řešení a uvedení do souladu se Zákoníkem práce, se Zákonem o mzdě a platu, s dalšími zákony,..