KRIZOVÝ MANAŽER

    Tuto službu poskytujeme společnostem, které se dostaly do platební neschopnosti, neví jak dále postupovat (zda pokračovat v podnikání nebo podat návrh na konkurz) a zároveň jsou upomínány věřiteli. Spolupracujeme s právní kanceláří.

      Dle dohody s klientem lze docházet do Vaší firmy a provést revizi chodu firmy a finanční situace a na základě zjištěných skutečností provést :

  • analýzu zjištěných nedostatků

  • analýzu rizik vyplývajících z možných změn v řízení podniku

  • příprava na krizové situace

  • návrh na řešení krizových situací

  • analýza rozdílů mezi plánovaným a skutečným stavem

  • možnost převzetí finančního řízení formy (jednáme za Vás s věřiteli, zaměstnanci a institucemi - jako třetí nezainteresovaná strana, což je při jednáních účinnější a úspěšnější než majitelé, ředitelé a ekonomové firem)

  • navrhujeme opatření a možnosti náprav zjištěných nedostatků v řízení a finančních tocích s postupným uspokojováním věřitelů

  • o veškerých zjištěních, jednáních a o dalších námi učiněných krocích informujeme statutární orgán Vaší společnosti nebo osobu Vámi zmocněnou k takovým jednáním

  • případně zajistíme konkurzní řízení a zpracujeme podklady