INSOLVENČNÍ  ŘÍZENÍ

    Zpracujeme veškeré podklady pro insolventní řízení, budeme za Vás jednat s právníkem a následně se správkyní konkurzní podstaty a tím Vám zajistíme bezstarostný průběh celého insolvenčního řízení (konkurzu).

  • poradenství v oblasti řízení společnosti v krizovém období

  • vypracování analýzy, která umožní rozhodnutí, zda je konkurz jediné možné řešení

  • příprava veškerých podkladů a dokladů pro podání žádosti na konkurzní řízení

  • zjištění majetkových poměrů společnosti

  • informování o všech možných řešeních a dopadech konkurzu, přip. likvidace společnosti

  • zastupování při jednáních s věřiteli, právníkem, správkyní konkurzní podstaty, soudem a dalších jednáních

  • zpracování návrhu na prohlášení úpadku a zpracování prohlášení příslušnému soudu

  • poradíme jak minimalizovat negativní dopady zániku společnosti