FINANČNÍ ANALÝZY

    Finanční analýzu provádíme na základě podkladů ze zpracovaného účetnictví, dalších dokladů a informací od klienta  :

  • příprava výstupů z účetnictví

  • hodnocení návratnosti investice

  • hodnocení likvidity podniku

  • hodnocení rentability vynaložených nákladů

  • hodnocení nákladovosti a výnosnosti

  • porovnávání výhodnosti různých forem financování

  • sestavování rozpočtu a jeho vyhodnocování

  • příprava a vyhodnocení finančního plánu

  • návrhy na snížení nákladů