CHRÁNĚNÁ DÍLNA

    Naše firma získala v roce 2011 status "CHRÁNĚNÁ DÍLNA". Zaměstnáváme občany se změněnou pracovní schopností. Klientům nabízíme kvalitní služby v oblasti vedení účetnictví, daní a poradenství za zvýhodněné smluvní ceny. Poskytujeme možnost odběru našich služeb pro NÁHRADNÍ PLNĚNÍ dle ZÁKONA č. 435/2004 Sb.

  výňatek ze zákona č. 453/2004 Sb.

    Od 1.1.2012 v stoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o  zaměstnanosti , která stanovuje výrazné omezení možnosti poskytovatelů tzv. náhradního plnění
Firmy mají stanovený konkrétní finanční limit, do jehož výše je možné prodat zboží a služby, nebo splnit zadané zakázky jako tzv. náhradní plnění . A to do výše odpovídající 36 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Nastavený limit nás nutí rozhodnout u
ž na začátku kalendářního roku, komu a v jaké výši bude náhradní plnění poskytnuto. 

Odběrem zboží a služeb od naší firmy mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost dle ustanovení § 81 č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti. 

Jsme schopni u Vás vyřešit a zajistit v rámci našich služeb povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat občany se ZPS (tzv. povinný podíl)   

Příklad výpočtu náhradního plnění
[Vaše společnost]

Celkový počet zaměstnanců : 50 osob 
Osob se zdravotním postižením: 0 osob 
N
ahradit povinnost zaměstnávat: 2 osoby se ZPS *                

                             výpočet * : (50 zam / 25 zam = 2 os)

Možnosti řešení zákonné povinnosti: 

 1. zaměstnáte 2 osoby se zdravotním postižením

 2. odeberete výrobky nebo služby za 2 osoby tzn.
  2 x (7 x 22942,- Kč)** = 2 x 160594,- Kč = 
  321188,- Kč (bez DPH)

 3. odvedete do státního rozpočtu částku za 2 osoby tzn.
  2 x (2,5 x 22942,- Kč)*** = 2 x 57355,- Kč =
  114710,- 


**7x násobek průměrné měsíční mzdy (1-3 čtvrtletí daného roku)
*** 2,5x násobek průměrné měsíční mzdy (1-3 čtvrtletí daného roku)

Pozn.: Průměrnou měsíční mzdu zveřejňuje ČSÚ.

Nabízíme Vám řešení formou odebrání služeb u nás

    Ve spolupráci s námi si nahradíte povinnost zaměstnávat osoby se ZPS, čímž ušetříte na odvodu financí  do státního rozpočtu dle počtu Vašich zaměstnanců. Na výše uvedeném příkladu u firmy do počtu 50 zaměstnanců ušetříte částku 114710,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že na spolupráci s námi neproděláte, ale naopak bude pro Vás spolupráce s námi finančním přínosem a Vaše firma finanční prostředky ušetří, což znamená pro Vaši firmu nezanedbatelné úspory.

Výhody spolupráce s námi :

 • přizpůsobit se Vašim požadavkům a nalézt vhodné řešení a zajistit v rámci našich služeb povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat občany se ZPS (tzv. povinný podíl).

 • poskytování služeb na špičkové úrovni