CONTROLLING

    Kontrolní systém, který pomáhá vést a usměrňovat chod firmy :

  • tvorba rozpočtů a kontrola dodržování rozpočtů

  • plánování nákladů a výnos

  • vyhodnocení skutečného hospodaření od plánovaného (forecasting) a tvorba výhledů

  • vyhodnocení odchylek

  • vyhotovení finanční analýzy

  • modelování dopadů budoucích finančních rozhodnutí

  • tvorba firemní metodiky

  • návrhy na snížení nákladů a zvyšování zisků