VNITŘNÍ  AUDIT

    je nezávislé zkoumání a vyjádření odborného názoru na to, zda finanční hospodaření, účetní závěrka nebo mzdové účetnictví podává pravdivý obraz o finanční, majetkové, mzdové situaci firmy a pravdivém výsledku hospodaření společnosti.

 •  Nemáte mzdové prostředky na to, abyste zaměstnávali "kontrolora" nebo "auditora" a přesto máte pocit nebo dokonce jistotu, že u Vás ve firmě není všechno v pořádku ?

 • Stále Vám chybí ve firmě peníze ?

 • Dostáváte se do platební neschopnosti, přestože máte dost zakázek ?

 • Panuje ve Vaší firmě neustálý chaos v dokladech ?

 • Máte pocit, že je Vám nesprávně interpretováno hospodaření firmy ?

     Pokud si alespoň na jednu otázku odpovíte "ANO", je  tato nabídka služeb určena přímo Vám.

FINANČNÍ AUDIT

     Ze zpracovaného účetnictví Vám provedeme

 •  kontrolu účetních operací

 • kontrolu finančních transakcí

 • kontrolu obchodních případů

    O výsledku provedeného auditu Vám podáme písemnou "zprávu z provedeného auditu" se zjištěnými závadami a dalšími okolnostmi. Navrhneme doporučení k nápravě zjištěných nedostatků, případně i personální změny a předáme je jednateli nebo jinému předem určenému členu statutárního orgánu.

      Následná kontrola - lze kontrolovat a prověřovat, zda přijatá opatření k odstranění nedostatků byla splněna a navrhována doporučení byla realizována.

MZDOVÝ AUDIT

       Mzdový audit je INTERNÍ PROVĚRKA mzdového účetnictví a personalistiky.

        Zaměřujeme ho na :

 • kontrolu výpočtů mezd

 • kontrolu evidence a proplácení náhrad mezd při nemoci, dovolené,..

 • kontrolu vedení pracovně právní dokumentace (prac. smlouvy, DPP, DPČ, zápočt. listů, ...)

    Z výsledků zjištění provedeme Zprávu vnitřního auditora se zjištěnými případnými nedostatky, které Vám zároveň pomůžeme napravit.

Výsledek interního mzdového auditu je určen výhradně pro vnitřní potřeby firmy.